42315015

dennis@movetogrow.dk

Siljangade 3, Kbh S

MoveToGrow

fysioterapeut

Dennis St. Blicher

Kinetika fysioterapi har skiftet navn

Skulderskade i klatring kan behandles med fysioterapi og skuldertræning.

August 28, 2018

Dennis St. Blicher

Skulderskader er hyppige i klatring og skyldes ofte en skade på muskel, sene, nerve eller knoglevæv. En skade kan involvere flere af skulderens strukturer og smerterne kan være lokale og/eller referere smerte til et andet område i kroppen.​

Skulderleddets opbygning

Skulderleddet dannes af 3 knogler (kravebenet, skulderbladet og overarmsknoglen, og 4 led.Selvom alle skulderens led har indflydelse på skulderens bevægelighed og funktion er det leddet imellem overarmsknoglen og skulderbladet som der oftest tænkes på når der tales om skulderleddet.​Skulderen er det led i kroppen der har den største bevægelighed, og netop den store bevægelighed stiller store krav til skulderens stabiliserende muskler.Skulderens store bevægelighed skyldes den lave dybde af skulderbladets ledskåle og den meget lille kontaktflade imellem  ledskålen og overarmsknoglens ledhovede.Skulderleddet sammenlignes ofte med en golfbold på en tee, som jo heller ikke ligger særlig stabilt af præcis de samme grunde som i skulderleddet. Faktisk er det kun 25% af ledhovedets overflade som har kontakt til ledskålen.For at øge denne flade og dermed stabiliteten, er skulderleddet udbygget med en ledlæbe som er en ca. 1 cm bred udbygning på kanten af ledskålen bestående af sejt væv, som giver en øget dybde i ledskålen, og en større kontaktflade i skulderleddet og dermed også en øget stabilitet. Denne udbygning kaldes ledlæben.

 

Skulderens stabilitet

Da skulderleddet i sig selv ikke er særligt stabilt kræver det at de omkringliggende muskler er stærke og har en god funktion.Skulderens ledbånd giver primært støtte når armen bevæges under skulderhøjde. Når armen løftes over skulderhøjde er det primært rotatorcuffen som stabilisere skulderleddet.Rotatorcuffen er en samlet betegnelse for 4 muskler (supraspinatus, infraspinatus, teres minor og subscapularis) som danner en ”cuff” eller et ærme omkring skulderleddet.

Supraspinatus

Smerter i skulderen skyldes ofte en akut eller kronisk skade i rotatorcuffen og oftest i supraspinatus. Suprapinatus udspringer fra den øverste 1/3 del af skulderbladet og hæfter på ydersiden af overarmsknoglens ledhovede, lige bagved biceps musklen. Supraspinatus forløber under den subacromiale bursa, i mellem acromion og overarmsknoglens ledhovede.​

De tre andre rotatorcuffmuskler

Supraspinatusmuskelens forløb gør den sårbar over for afklemning imellem ledhovedet og acromion når armen løftes ud fra kroppen (abduktion).Gentagende løft af armen, med samtidig afklemning af supraspinatussenen, medfører muskel- og seneskade og iskæmisk kompression af supraspinatussenen.For at mindske friktionen på supraspinatussene er den beskyttet af den subacromiale slimsæk (bursa), som ligger i mellem acromion og supraspinatus. Denne slimsæk er en hyppig årsag til smerter i skulderen.


De 3 resterende rotatorcuffmuskler udspringer og hæfter som følger:

  • Infraspinatus udspringer fra de nederste 2/3 dele af skulderbladets bagside (nedenfor supraspinatus) og hæfter på tuberculum major, hvor den løber sammen med supraspinatussenen. 
  • Teres minor udspringer på den nederst del af skulderbladets bagside og følger i forløb infraspinatusmusklen, som den indvæves i og hæfter da også på overarmsknoglens yderside på tuberculum major. 
  • Subscapularis musklen, som er den største af rotatorcuffmusklerne, udspringer på hele forsiden af skulderbladets flade og hæfter på den forreste del af overarmsknoglenshovede på tuberculum minor.​

Rotatorcuff-musklerne bevæger overarmen som følger:

  • Indadrotation (subscapularis), 
  • udadrotation (primært infraspinatus, men også teres minor), 
  • Abduktion (supraspinatus hjælper til start af bevægelsen, og deltoideus (skulderkappen) er den primære abduktorer af armen).

Rotatorcuffmusklerne er stabiliserende muskler. De holder overarmsknoglen ind til ledskålen og arbejder som en modvægt imod de kræfter som genereres af bl.a. deltoideusmuskelen  når armen løftes. En svaghed i rotatorcuff musklerne kan medføre en lille subluksation af skulderleddet, når armen løftes over skulderhøjde, hvilket medføre afklemning af supraspinatus og/eller den subacromiale slimsæk.

Nerveskaden som minder om en rotatorcuffskade

En anden tilstand som kan præsentere et lignende symptombillede som en rotatorcuffskade er en nerveskade af den suprascapulære nerve, som er placeret på skulderbladets bagside.De lignende symptomer skyldes at både supraspinatus- og infraspinatusmusklen er innerveret af suprascapular-nerven.Symptombilledet ved en suprascapulær nerveskade er smerte, progressiv atrofi (tab af muskelfylde), samt svaghed i bevægelserne abduktion og udadrotation i skulderleddet.​Symptomerne skyldes en perifer kompression oftest pga. en tumor eller en cyste og vurderes at være grund for 1-2 % af skulderskader.

Strukturer omkring skulderleddet

Udover det egentlige skulderled imellem overarmsknoglen og skulderbladet, muliggøres skulderens bevægelighed af 3 tilstødende led, som er leddene imellem kravebenet og brystbenet, kravebenet og skulderbladet, skulderbladet og brystryggen.Til sammen er disse led i stand til at kompensere for manglende bevægelse i det egentlige skulderled, hvis dette er skadet.Koordination af musklerne imellem skulderleddet og leddet imellem skulderbladet og brystvæggen er vigtig for god skulderfunktion. Optimal bevægelse og stabilitet af skulderbladet sikre en god stilling i skulderleddet under abduktion, og danner en base for rotatorcuffmusklernes funktion, samt mindsker sandsynligheden for afklemning af supraspinatusmusklen eller den subacromiale slimsæk i skulderleddet.De muskler som har det primære ansvar for skulderbladets stabilitet og bevægelser er:

  • Trapezius.
  • Serratus anterior. 
  • Rhomboideerne. 
  • Levator scapulae (ikke synlig på billedet).

Smerter på forsiden af skulderen

Bicepsmuskelens lange hoved løber i en rende på overarmsknoglens øverste og forreste del. Bicepssenen holdes på plads af ledbånd som bl.a. er en forlængelse af subscapularismuskelen. Bicepssenens lange hoved kan subluksere hvis der er skade på nogle af de nævnte strukturer. Smerter foran på skulderen skyldes ofte inflammation eller skade på bicepssenen.

Der er andre muskler som har betydning for skulderens dynamiske stabilitet og som støtter op om rotatorcuffen som jo er de primære stabiliserende muskler når armen er løftet. Disse muskler er bl.a. teres major, latissimus dorsi og pectoralis major.


Plexus brachialis

I relation til skuldersmerter skal det nævnes at skader på plexus brachialis eller relaterede perifere nerver kan præsentere sig som skuldersmerter. Plexus brachilas er et nerve plexus, altså en samling hvor nerver forenes og forgrener sig ud i overkroppen og armene.

Supraspinatus

Smerter i skulderen skyldes ofte en akut eller kronisk skade i rotatorcuffen og oftest i supraspinatus.