42315015

dennis@movetogrow.dk

Siljangade 3, Kbh S

MoveToGrow

fysioterapeut

Dennis St. Blicher

Kinetika fysioterapi har skiftet navn

Hvor alvorlig er en pulleyskade i klatring og hvordan kan fysioterapi hjælpe med undersøgelse og behandling?

August 28, 2018

Dennis St. Blicher

Hvad er en pulley?

En pulley er et ledbånd som ligger over fingerens bøjesene. Vi har to slags pulleyer, som kaldes en A-pulley og en C-pulley!  A’et står for annulare som betyder ringformet eller cikel og C’et står for cruciate som betyder kors, kryds eller krydslagt. Der er 5 annulare pullleyer og 3 Cruciate pulleyer.Når vi snakker pulleyskader  ligges der oftest vægt på en A2 eller en A4 pulley-skade. A’et står som sagt for annular ligament og tallet beskriver hvilken pulley som er den skadede på den enkelte finger. (se billede).

Når vi snakker klatring er det særligt A2 pulleyen som er frygtet. Det skyldes især de anatomiske forhold som gør sig gældende. Den udspringer nemlig ligesom A4 pulleyen fra fibro-osseoust væv, hvo A1, A3 og A5 udspringer fra volarpladen.Selvom A2 pulleyen er den stærkeste af alle Pulleyerne er det også den der ligges størst belastning på ved crimping og derfor også den pulley som oftest bliver skadet.Når en pulley skades kan det både skyldes overbelastning igennem flere måneder, eller en akut skade som pludseligt opstår, og hvor der ved de værste af slagsen kan høres et meget højt knæk når senen brister efterfulgt af smerter og hævelse af fingeren.

Hvad er en pulleyskade?

Direkte oversat er en pulley et træk eller en trisse. Grunden til navnet er pulleyernes funktion, de har nemlig til formål at holde fleksorsenen tæt til fingeren, og muliggør at de  translatoriske kræfter som udvikles af muskel-senevævet, under eksempelvis crimpring, overføres til at blive et rotationsmoment.Kort sagt fingerens pulleyer stabilisere, holder bøjesenen tæt til fingeren og muliggør høj belastning på fingeren.Når en pulleyskade opstår inddeles den i 4 grader afhængig af hvor alvorlig skaden er. Ved grad 3-4 som er en fuld ruptur af en pulley opstår der det som hedder en bowstring, som bedst kan beskrives ved at bruge en fiskestang som eksempel: Hvis du forestiller dig en fiskestang hvor linen går igennem lad os bare sige 5 øjne, så har du stort set samme opbygning som fingerens pulleys hvor fingerens bøjesener går igennem. Hvis du så forestiller dig at der kommer bid på stangen sådan at denne bøjes vil du se at øjnene holder linen tæt på stangen i hele dens forløb. Hvis nu nr.2 øje knækker vil linen komme væk fra stangen og danne en lige linje imellem øje nr.1 og øje nr.3 og det er præcis hvad der sker med en pulley, hvis skaden er slem nok.

Den mekaniske belastning som en pulley udsættes for afhænger af en klatres håndgreb. Der er 3 primære greb i klatring som er slope, half-crimp og crimp. Det mest effektive håndgreb til at udvikle stor kraft og derfor også det håndgreb der mest effektivt holder dig på væggen ved en lille kant/greb er crimp-teknikken. Crimp er også det håndgreb hvor der er størst belastning fra fingerens bøjesenen og altså på A2 pulleyen grundet bowstringing. Ved gentaget brug af crimping og/eller hård klatring kan A2 pulleyen belastes så meget at du udvikler en overbelastning eller en akut skade.


De faktorer som har størst betydning for udviklingen af en pulleyskade er: Størrelsen af den belastning du udsætter A2 pulleyen for er afhængig af: håndgreb (crimping), vægt, hvor hårdt du trækker og accelerationen ved dine dynamiske bevægelser.Det vil sige at de fleste pulleyskader opstår når du laver dynamiske bevægelser fra et crimp greb eller når du holder et crimpgreb og din fod smutter.

Hvorfor få hjælp af en fysioterapeut?

For det første for at få den stillet den rigtige diagnose. Der er desværre alt for mange som ikke er bekendte med pulleyskader og en fejldiagnosticering kan have fatale følger i forhold til den fremtidige brug af fingeren og forlænge tilbagevenden til klatring. Som hovedregel er det vigtigt  at der ved bowstringing altid foretages en ultralydsskanning eller en MRI for at vurdere omfanget af skaden og om hvorvidt lumbricalmuskulaturen også er skadet.Jeg opfordrer alle uden undtagelse, som døjer med smerter lokalt over fingerens bøjeside til at opsøge en fysioterapeut og få styr på skaden inden den udvikler sig. Faktisk opfordrer jeg altid folk med smerter til at gå til en fysioterapeut!Når jeg ser en klatreskade i klinikken er det virkelig sjældent at jeg beder folk om at stoppe med at klatre i længere tid, hele ideen med fysioterapi er jo netop at få folk tilbage på væggen og i klatremilijøet. Når det er sagt kan det godt være at jeg beder dig om at gå en grad ned eller halvere din tid på væggen, men det er meget individuelt og kommer an på skadens omfang og type.

Hvad kan jeg selv gøre ved en pulleyskade?

Hvis du ikke er i tvivl om at du har en pulleyskade og du er sikker på at lumbricalmuskulaturen, andre ledbånd og senehæftet ikke er skadet og du ellers er 100 % skadesfri, eller sagt på en anden måde: at du helt sikker på at du har en grad 1 pulleyskade og ikke nogen andre gener, kan du rimelig nemt selv håndtere din pulleyskade. Du skal blot benytte tape i mindst 3 måneder under klatring, klatring skal være smertefrit og du skal kunne bøje din finger helt, inden for de første 4 uger fra skadestidspunktet.The tricky part: Det sværeste ved en grad 1 pulleyskade er ikke at belaste fingeren for meget, for tidligt i forløbet. Derfor anbefaler jeg alle at benytte en træningsdagbog – det er et vanvittigt godt værktøj til at undgå skader.Skematisk oversigt over pulleyskader fra Schoffl et al – Link

Vigtigt!

Hvis du har mistanke om en pulleyskade er det vigtigt at du også får undersøgt hele armens og skulderens muskulatur. Det siger jeg på baggrund af at jeg stort set altid finder en svaghed eller en skade i rotatorcuffen, og/eller finder nedsat bevægelighed i skulder, albue eller hånd når en klient præsentere sig med en pulleyskade, som ikke er opstået akut!

Vigtigt!

Hvis du har mistanke om en pulleyskade er det vigtigt at du også får undersøgt hele armens og skulderens muskulatur.