42315015

dennis@movetogrow.dk

Siljangade 3, Kbh S

MoveToGrow

fysioterapeut

Dennis St. Blicher

Kinetika fysioterapi har skiftet navn

En oversigt over de hyppigste skulderskader i klatring som behandles med fysioterapi

August 28, 2018

Dennis St. Blicher

Skulderskader er hyppige i klatring og skyldes ofte en skade på muskel, sene, nerve eller knoglevæv. En skade kan involvere flere af skulderens strukturer og smerterne kan være lokale og/eller referere smerte til et andet område i kroppen.​

Rotatorcuffen

Skader på rotatorcuffen er en af de hyppigste årsager til skuldersmerter. Rotatorcuffmusklernes sener og i særdeleshed supraspinatussenen er i stor risiko for afklemning imellem kraveben og overarmsknoglen. Forekomsten af rotatorcuffskader er størst blandt personer over 30 år og kan skyldes manglende teknik under sport og træning, dårlig muskulær koordination og/eller dårlig holdning. En længerevarende rotatorcuffskade kan medføre afkalkning, fortynding af muskel/senevæv og til sidst ruptur af senen .

 

Afklemningssyndrom / impingement

Afklemmningssyndrom er en betegnelse som bruges til at beskrive tilstande og symptomer som er et resultat af en afklemning af rotatorcuffens sener og den subacromiale/subdeltoide bursa (slimsæk) imellem overarmsknoglen (Humerus) og acromion.Symptomerne ved afklemningssyndrom er næsten identiske med en betændelsestilstand (tendinopati) i rotatorcuffen  (se ”senebetændelse” herunder). Brug af armen over skulderhøjde giver smerter i skulderen og refererer typisk smerte ud på ydersiden af overarmen. Hvis tilstanden er længerevarende ses der ofte atrofi af musklerne omkring toppen og bagsiden af skulderen. Når armen abduceres over 60 grader kan der nogen gange føles krepetation. Personer som har: skuldrene trukket frem (upper cross syndrome), ringe muskeludvikling og koordination, eller personer som har et arbejde som kræver at armene er løftet til skulderhøjde eller der over, har størst risiko for at udvikle afklemningssyndrom.

Senebetændelse i rotatorcuffen

Senebetændelse i rotatorcuffen præsenterer sig næsten altid med en kronisk (mere end 3 mdr. gammel) skade i supraspinatussenen eller infra-spinatussenen.  Senebetændelse udvikler sig oftest som en konsekvens af gentagende arbejde, med armen løftet til skulderhøjde eller højere, hvilket medfører degeneration af senevævet og mikrovaskulære skader på vævet. Symptomerne er skuldersmerter ved træk, skub, at række, løfte, at løfte armen til over skulderhøjde og at ligge på den involverede side.  Der er sjældent at personer beskriver en skade eller et fald som den udløsende faktor, ofte peges der på deltoideusmusklen i en op-nedadgående retning når smerten skal beskrives.Det er vigtigt at senebetændelse i rotatorcuffen ikke fejldiagnosticeres som frossen skulder, rotatorcuff-ruptur eller bicepssenebetændelse.

Seneruptur i rotatorcuffen

Rotatorcuff seneruptur kan være en enten hel eller delvis ruptur, og er oftest relateret til supraspinatussenen eller infraspinatussenen eller begge disse. Det opstår som en konsekvens af længerevarende afklemningssyndrom (3 mdr. +), progressiv sene-degeneration, traumatisk skade, eller som en kombination af disse faktorer.


Ledlæbeskade

Mange af de mekanismer og faktorer som har betydning for udviklingen af en rotatorcuffskade, kan også udvikle en skade på skulderens ledlæbe. Atleter/sportsudøvere som laver gentagende bevægelser med armene over hovedet (f.eks. klatrere, kasteren, svømmeren eller tennisspilleren) som belaster skulderen meget, er i størst risiko for at udvikle en skade på ledlæben. Symptomerne inkluderer dybe skuldersmerter, instabilitet, krepitus og følelse af bevægestop (at armen fryser).

Adhensive capsulitis / frossen skulder

Betændelsestilstand i ledkapslen (adhensive capsulitis), som ofte refereres til som frossen eller kold skulder opleves som et stift skulderled med store bevægeindskrænkning især i abduktion, ud- og indadrotation.

Det er en sammentrækning af ledkapslen som i de fleste tilfælde bedres af sig selv over tid, typisk 1-2 år.Enhver skuldersmerte eller invaliditet i skulderen som forårsager nedsat eller manglende brug af skulderen kan fører til mindsket mobilitet og i sidste ende til frossen skulder.

Den hyppigste årsag er senebetændelse i rotatocuffen, men andre faktorer så som sukkersyge (diabetes mellitus) øger sandsynligheden for at udvikle en frossen skulder signifikant. Andre diagnoser som primært på grund af immobilisering af skulderen, øger sandsynligheden for at udvikle en frossen skulder er slagtilfælde, parkinson og kronisk lungesygdom.

En lav smertetolerance, dårlig compliance, og immobilisering i slynge (efter skulder- eller albueskade) kan også medvirke til udviklingen af en frossen skulder.Selvom symptomerne for frossen skulder og senebetændelse i rotatorcuffmusklerne overlapper, præsentere de to diagnoser sig ofte forskelligt.

Ved frossen skulder klages primært over manglende bevægelse i skulderleddet. Selvom smerte oftest er til stede i starten af forløbet, præsentere frossen skulder sig altid med nedsat passiv bevægelighed.

Ved senebetændelse i rotatorcuffen klages typisk over smerte ved aktiv brug af armen imens passiv bevægelse forbliver normal - når muscle guarding ikke er forekommende.Bevægeindskrænkningen ved frossen skulder udgør et broget billede af begrænset funktion.

Ofte ses en begrænset evne til at række armen over hovedet , krydse armen foran kroppen, samt nedsatte rotationer som gør det besværgeligt eksempelvis at klø sig på ryggen og at iføre sig en jakke eller trøje.

Når man er sikker på diagnosen, frossen skulder, er fysioterapeutisk behandling et must for igen at genvinde sin bevægelighed og mindske smerte.

Acromiclavikulare smerter

Det acromioclaviculare led er et andet hyppigt sted for patalogi hos folk med skuldergener. Opmærksomhed må altid gives til mulig arthritiske (gigt) forandringer og traume.En skade i AC-leddet medfører smerter på forsiden af skulderen, deformitet eller begge. Folk med sidgigt i leddet beskriver ofte skurren og knasende fornemmelse når armen løftes eller føres ind foran brystet.Traume er ofte et fald direkte på forsiden af skulderen, som i nogle tilfælde kan medføre en anden eller tredje grads ligamentskade i AC-leddet, hvor der vil være en palpable forskydning (step-off deformitet) hvor kravebenet står løftet. Den skadede person vil ofte holde armen tæt til brystet og undgå rotation og elavation.


Bicepssenebetændelse / ruptur

Bicepssenebetændelse er en inflammation af bicepsmusklens lange hovede hvor det passere igennem bicepsenes sulcus (groove) i den øverste og forreste del af humerus. Gentagende løft, og i mindre omfang løft af armen over hovedet kan føre til inflammation, mikro-skader, og hvis ubehandlet degeneretiv ruptur.Klage vil være smerte på forsiden af skulderen, som forværres ved løft, at bære eksempelvis indkøbsposer, og løft af armen over hovedet.  En pludselig forværring af smerter, med samtidig bule på forsiden af overarmen tyder på en akut ruptur af bicepssenes lange hovede. Nedsat styrke (evne til at bøje albuen) er primært forbundet med bicepssenebetændelse og kun i mindre omfang i forbindelse med ruptur af bicepssenens lange hovede, da brachioradialismusklen og bicepsmusklens korte hovede er ansvarlig for 80-85% af styrken ved bøjning (fleksion) af skulderen.

Skulder instabilitet

Multidirektionel skulder instabilitet er synonymt med “subluksation”, “løs skulder” og at skulderen er gået delvis ud af led. Tilstanden er hyppigst hos unge kvinder med ringe muskel udvikling, ved stor rotatorcuffseneskade hvor der ses tab af muskelstabilitet og hos atleter/sportsudøvere yngre  end 40 år, særligt inden for svømning og kastere. Symptomerne er ofte vage og uspecifikke (løshed og krepitition) medmindre tilstanden kompliceres af en rotatorcuff senebetændelse. Typisk ses øget bevægelighed i skulderleddet, særligt i ud- og indadrotation.


Knogleskørhed i skulderleddet

Er slitage af brusken  i ledskålen (glenoid), ledlæben (labrum) og overarmens ledhovede (caput humerii). Tilstanden er ikke hyppig og er generelt forudgået at et traume, som kan være sket for år tilbage.  Skader som er relateret til udvikling af knogleskørhed i skulderleddet er tidligere luksation, brud på overarmen (fraktur) og brud i nakken, stor rotatorcuffsene skade med tab af stabilitet og rhematoid arthritis (leddegigt). Typisk klage er gradvis udvikling af dybe smerter på forsiden af skulderen , samt tab af bevægelighed (udvikling af stivhed) over en periode på måneder til år. Tilstanden mindsker både passiv og aktiv bevægelighed, særligt i retningerne abduktion og udadrotation, i takt med at tilstanden udvikles. Da tilstanden er sjælden, bør mulighed for metabolisk sygdom (hæmokromatose m.fl.) altid overvejes.


Skulderblads instabilitet

Svaghed i skulderens stabiliserende muskler prædisponere til afklemningssyndrom. Instabilitet kan præsentere sig med ændret skulderbevægelighed, svaghed i skulderen og mild scapulae winging hos patienter som ellers præsentere symptomer svarende til rotatorcuff patalogi.  Hvis ydre stabilisering af skulderbladet øger styrken i abduktion, tyder det på at tilstanden er udløst af nedsat styrke/funktion af skulderbladets stabilisatorer.  Mindre hyppigt kan scapulae winging være symptom på en nerveskade.

Scapulothoracic bursitis

Scapulothoracic bursitis kan skyldes mekanisk pres og friktion, oftest imellem den superior-medial angle (øverste-midterste hjørne) af skulderbladet, og det andet og tredje ribben. Nedsat muskulær udvikling hos tynde mennesker, kyfotisk holdning (krumryg), gentagende bevægelse af skulderbladet som ved brug af strygejern og kastesport, samt direkte kompression er typiske årsager.Klage er typisk smerte over den øverste del af ryggen eller en knasende/knæk lyd når skuldrene løftes (shrugging).

Senebetændelse

Senebetændelse i rotatorcuffen præsenterer sig næsten altid med en kronisk (mere end 3 mdr. gammel) skade i supraspinatussenen eller infra-spinatussenen.